Skip navigation

10.1. Az emberalak-rajz értékelése Goodenough módszerével

Az értékelés: Az értékelés során A és B osztályba sorolhatjuk a rajzokat, a két osztály értékelése eltérő. Az A osztályba tartoznak azok a rajzok, melyek nem felismerhetők emberi alakként. Az értékelés során 0 pontot (irányítás nélküli firkák esetében) vagy 1 pontot adhatunk (némileg irányított vonalvezetés, nyers geometriai forma esetén) az A osztályba tartozó rajzokra.  Amennyiben a gyermek kikérdezése során világossá válik, hogy a rajz testrészeket ábrázol, úgy B osztályba tartozóként értékeljük a rajzot. A B osztályba tartoznak azok a rajzok, amelyek emberi alakként felismerhetők. Esetükben négy szempont alapján történik az értékelés (Torda, 1994a).

A négy szempont az értékelés során, részletes pontozási rendszer l. Torda (1994a):

Részletezettség (max. 17 pont): az emberalak lényeges jegyeire (pl.: fej, láb), az arányokra és a motoros kivitelezésre (pl.: a haj több, mint egy vonal a fej körül) vonatkozóan tartalmaz kritériumokat.

Komplexitás (max. 12 pont): az emberalak differenciált ábrázolását minősíti, ilyenek a finomabb részletek megjelenése (pl.: ujjak száma helyes), a testrészek tagolt, két dimenzióban való ábrázolása (pl.: a láb tagoltan ábrázolt, felismerhető a térd stb..)

Arányok (max. 6 pont): szempontjai a rész-egész, a testméretek, a testrészek egymáshoz és az egész testhez viszonyított arányos ábrázolását követelik meg (pl. a kar a törzs hosszának megfelelő, vékonyabb mint a törzs)

Motorikus koordináció (max. 13 pont): csak részben vonatkozik a motoros kivitelezésre (pl. a vonalak határozottan meghúzottak és pontosan összekötöttek legyenek), más szempontjai a korábbiak megismétlő visszatérését jelentik, de most már a differenciált, fejlett kivitelezésű emberrajzok részleteire, arányaira és mindezek összetettségére vonatkozóan.