Skip navigation

Irodalom

 

Jankovichné Dalmai Mária (1995): Pszichológiai tényezők összefüggése értelmi fogyatékosok emberrajzában. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 64-73.

Torda Ágnes (1994a): Példatár az emberalak-ábrázolás és a vizuo-motoros koordináció diagnosztikus értékeléséhez. Bárczi Gusztáv GYTF, Budapest.

Torda Ágnes (1994b): 4-5 éves gyermekek teljesítménye a Bender–próbában. In Gerebenné Várbíró Katalin és Vidákovich Tibor (szerk.): A differenciált beiskolázás néhány mérőeszköze. BGGYTF, Budapest, 12-28.