Skip navigation

Irodalom

 

Rózsa Sándor, Kő Natasa és Oláh Attila (2006): A személyiségmérés projektív technikái. In. Rózsa Sándor, Nagybányai Nagy Olivér és Oláh Attila (szerk.): A pszichológiai mérés alapjai. Elmélet, módszer és gyakorlati alkalmazás. Bölcsész konzorcium. 199-220.

Szokolszky Ágnes (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest.