Skip navigation

4.3. Az anamnézis meghatározott szempontjai

A gyógypedagógiai pszichológiai diagnosztikában alkalmazott anamnézis felvételének fő szempontjait az alábbiakban Oriskó (1983) alapján ismertetjük:

 • személyi adatok
 • javaslattevő
 • adatszolgáltató személye
 • panasz leírása
 • jelenlegi állapot leírása: a vizsgált személy értelmi és testi fejlődése
  • beszéd
  • önkiszolgálás
  • magatartás
  • feladatvégzés
  • látás
  • hallás
  • mozgás
  • játék
  • szociabilitás
  • a vizsgálattal kapcsolatos igény
 • a terhesség és szülés körülményei, a születés utáni időszak
 • fejlődési adatok részletezése
  • mozgásfejlődés
  • beszédfejlődés
  • önkiszolgálás
  • betegségek
 • családi anamnézis
 • szociális körülmények
 • családi körülmények
 • intézményes nevelés
 • probléma első észlelésének időszaka

A fentebb említett, általános szempontok mellett az iskoláskorú gyermekekkel végzett vizsgálatokban különösen fontos az otthoni tanulási körülményekre, a szülői segítségnyújtás módjaira, a gyermek tanulási szokásaira és motivációjára, fejlesztő foglalkozáson vagy terápián való részvételére, iskolai pályafutására vonatkozó információk kikérdezése (Lányiné, 2012).

A komplex gyógypedagógiai-pszichológiai szemléletben kialakított diagnózishoz tehát e fő szempontok szerinti anamnézis és élettörténeti elemzés a gyermek személyiségének megismeréséhez elengedhetetlen vizsgálati módszer.