Skip navigation

Gyakorlat

Önellenőrző kérdések

  1. Tanulmányozza a pszichológiai tesztek használatának jogi és etikai vonatkozásait Rózsa, Nagybányai Nagy és Oláh (2006) munkájában közölt fejezet alapján!