Skip navigation

Irodalom

 

Dékány Judit és Mohai Katalin (2012): Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja – Specifikus tanulási zavarok (írott nyelvhasználat zavarai, diszkalkulia) In. Torda Á. (szerk.): Diagnosztikai kézikönyv. Educatio Nonprofit Kft, Budapest. 9. fejezet. (http://www.educatio.hu/hirfolyam/tamop311_4piller)

Gerebenné Várbíró Katalin (1995): A Frostig Teszt. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 86-91.

Torda Ágnes (1994a): Példatár az emberalak-ábrázolás és a vizuo-motoros koordináció diagnosztikus értékeléséhez. Bárczi Gusztáv GYTF, Budapest.

Torda Ágnes (1994b): 4-5 éves gyermekek teljesítménye a Bender  –próbában. In Gerebenné Várbíró Katalin és Vidákovich Tibor (szerk.): A differenciált beiskolázás néhány mérőeszköze. BGGYTF, Budapest, 12-28.

Torda Ágnes (1995): Óvodáskorú gyerekek vizuomotoros koordinációs fejlettségének vizsgálata a Bender „A” próbával. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 74-82.