Skip navigation

Gyakorlat

Önellenőrző kérdések, feladatok

  1. Hasonlítsa össze a státusdiagnosztika és a fejlesztési diagnosztika megközelítésmódjait!
  2. Mi a jelentősége a differenciáldiagnosztikának a gyógypedagógiai diagnosztikus munkában?
  3. Hogyan járulhat hozzá a neuropszichológia a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikához?