Skip navigation

Irodalom

 

Bass László, Borbély Skoukje, Jászberényi Márta, Lányiné Engelmayer Ágnes és Sarkady Kamilla (1994): A Budapesti Binet-teszttel végzett vizsgálatokról. In. Gerebenné Várbiró Katalin és Vidákovich Tibor (szerk.): A differenciált beiskolázás néhány mérőeszköze. BGGYTF, Budapest. 29-50.

Csákvári Judit és Mészáros Andrea (2012): Értelmi fogyatékos (intellektuális  képességzavarral élő) gyermekek,  tanulók komplex vizsgálatának  diagnosztikus protokollja. In. Torda Á. (szerk.): Diagnosztikai kézikönyv. Educatio Nonprofit Kft, Budapest. 4. fejezet. (http://www.educatio.hu/hirfolyam/tamop311_4piller)

Gereben Ferencné, Marton Ildikó, Mészáros Andrea és Mlinkó Renáta (2009): A gyógypedagógiai pszichodiagnosztika táguló horizontja – képességzavarok neuropszichológiai megközelítése. In. Marton K. (szerk.): Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. Példák a bizonyítékokon alapuló gyakorlatra. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. pp. 203-230.

Lányiné Engelmayer Á., Nagy É., Nagyné Réz I., Ringhofer J. és Szegedi M. (1996): Az intelligencia mérése gyermekeknél.  In Kun M. és Szegedi M. (szerk.): Az intelligencia mérése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 227-305.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2012): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Kiadó, Budapest.

Lénárt Edit és Baranyai Erzsébet (1995): A budapesti Binet-típusú értelmi fejlődési vizsgálat. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 20-34.

Mérei Ferenc és Szakács Ferenc (1995): A Wechsler-féle intelligenciavizsgálat. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 35-41.

Mlinkó Renáta (2012): Új intelligenciavizsgáló eljárások felhasználása a mozgáskorlátozott tanulók kognitív képességvizsgálataiban. Gyógypedagógiai Szemle, 55. 1. sz. 36-47. (http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=38&jaid=562)

Mlinkó Renáta és Fótiné Hoffmann Éva (2012): Mozgáskorlátozott (mozgásszervi fogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja.  In. Torda Ágnes (szerk.): Diagnosztikai kézikönyv. Educatio Nonprofit Kft, Budapest. (http://www.educatio.hu/hirfolyam/tamop311_4piller

Nagybányai Nagy Olivér és Rózsa Sándor (2006): A mentális képességek tesztelése. In. Rózsa Sándor, Nagybányai Nagy Olivér és Oláh Attila (szerk.): A pszichológiai mérés alapjai. Elmélet, módszer és gyakorlati alkalmazás. Bölcsész konzorcium. 181-198.

Szabó Csilla és Vámos Éva (2012): Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja – Figyelemzavar és hiperaktivitás. In. Torda Ágnes (szerk.): Diagnosztikai kézikönyv. Educatio Nonprofit Kft, Budapest. (http://www.educatio.hu/hirfolyam/tamop311_4piller