Skip navigation

8.1. A Raven-féle vizsgálati elv és a Raven-teszt

A Raven Progresszív Mátrixok/Matricák Teszt a kognitív funkciók széles spektrumát mozgósító nem verbális teszteljárás. A teszt 5 sorozatot, egyenként 15 darab, geometriai sorozatból álló képet tartalmaz. Minden táblán egy nagyobb, és egy kisebb méretű kép található. A nagyobb képből hiányzik egy rész, ezt hiányzó elemet kell kiválasztania a vizsgálati személynek a feltüntetett, kisebb képek közül, minden feladatnak egy helyes megoldása van, a feladatok fokozatosan nehezednek. A teszt egyaránt alkalmazható egyénileg vagy csoportosan is, kötött vagy kötetlen felvételi idővel (Mérei és Szakács, 1995; Hoffman, 1995).

A Raven-tesztnek több változata ismert, a teszt vizsgálati elve hasonló mindegyik változatnál. A Standard Progresszív Mátrixok a serdülők és felnőttek vizsgálatában alkalmazható eljárás, amely 5 sorozatból áll (A, B, C, D, E), és minden sorozatban 12 elem található. A feladatokban geometriai szimbólumok találhatók, 3 oszlopba és 3 sorba rendezve, a hiányzó elem az utolsó oszlop utolsó sora. A vizsgálati személynek a megoldáshoz (a megadott képekből szükséges kiválasztani a hiányzó ábrát) szükséges felismernie, hogy a szimbólumok hogyan, milyen szisztéma alapján változnak vízszintesen és függőlegesen (Nagybányai Nagy és Rózsa, 2006).

A Nehezített Progresszív Mátrixok teszfüzetének I. változata serdülők és felnőttek számára gyakorlásként, vagy normál intelligenciaövezet esetén alkalmazható. 12 feladatból áll, kitöltését követően becslés tehető az intelligencia övezetére, így eldönthető, hogy a továbbiakban a standard változatot, vagy a Nehezített Progresszív Mátrixok II. tesztfüzetét szükséges alkalmazni.  A II. tesztfüzet (36 feladattal) szintén serdülők és felnőttek vizsgálatára alkalmas, akik magas intelligenciaövezetbe tartoznak. A Színes Progresszív Mátrixok a gyermekek vizsgálatára alkalmas eljárás, 6 éves kortól 12 éves korig alkalmazható. A teszt 3 sorozatból áll (A, AB és B), mindhárom sorozatban 12 feladat található. A feladatok közül az első néhány könnyebben megoldható, majd fokozatosan nehezedő sorrendben következnek a további feladatok. A színes feladatok a gyermekek figyelmét hosszabb ideig képesek lekötni, motiválóbbak számukra (Nagybányai Nagy és Rózsa, 2006).