Skip navigation

2.4. Diagnosztikus protokollok

A gyógypedagógiai diagnosztikai munka elsősorban kategorizáló jellegű, azaz egy zavar megállapítása már rögtön magával hozza a kategóriába sorolást is, így különösen nagy jelentősége van egy követhető protokoll kialakításának. Az így kialakított protokoll szabályozza egyrészt az egyes életkorokban problémaspecifikusan alkalmazandó eljárásokat, a diagnosztikus gondolkodásmód egységesítését, a vélemények kialakításának általános elveit és a fejlesztési lehetőségek, terápiás ajánlások kialakításában is segítséget nyújthat (Nagyné, 2014). Az egyes zavarokra vonatkozó egységes, diagnosztikus protokollok a Torda Ágnes (2012) által szerkesztett Diagnosztikai kézikönyvben részletesen bemutatásra kerülnek.