Skip navigation

4.2. Az anamnézis felvételének körülményei

Az anamnézis felvételét megelőzően szükséges a szülőt vagy a törvényes képviselőt tájékoztatni, az anamnézis céljával megismertetni, hangsúlyozva az élettörténet fontosságát a gyermeke megismerésében. A szakember által feltett kérdéseknek céltudatosnak, objektívnek, szakszerűnek, illetve érthetőnek kell lennie a szülő számára, tartózkodnia kell az orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai szakkifejezésektől, ha szakkifejezéseket alkalmaz, szükséges ezeket a szülő számára érthetővé tenni, elmagyarázni. A szülő által adott információk szubjektívek lehetnek, objektivitásukat más vizsgálati adatokkal összevetve szükséges elemezni. Az anamnézis felvétele során fontos a barátságos, bizalmas légkör biztosítása, ehhez egyrészt a vizsgáló helyiségben szükséges a zavartalanságot biztosítani, illetve a szakembernek kellő szaktudással, tapasztalattal és tapintattal kell rendelkeznie a bizalmas viszony kialakításához (Oriskó, 1983).