Skip navigation

Célok

Célkitűzés

Tananyag célja: a tananyagban áttekintést kívánunk adni a gyógypedagógiai pszichológia diagnosztikai munkájáról. A tananyag célja, hogy a korábban elsajátított pszichológiai ismeretekre alapozva bemutassa a diagnosztikai munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, a pszichodiagnosztika folyamatát, intézményrendszerét, áttekintve az aktuális törvényi és rendeleti szabályozásokat, továbbá a Magyarországon leggyakrabban alkalmazott diagnosztikai eszközöket. Jelen munka főbb témakörei a pszichodiagnosztika elméleti és gyakorlati alapismereteit kívánja bemutatni a gyógypedagógus hallgatók számára.