Skip navigation

Irodalom

 

Atkinson, R. C. és Hilgard, E. (2005, szerk.): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

Cole, M. és Cole, S. R. (2005): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.

Csépe Valéria, Győri Miklós és Ragó Anett (2008): Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat és gondolkodás. Osiris Kiadó, Budapest.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2012): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Kiadó, Budapest.

Mérei Ferenc és Szakács Ferenc (1995): Az intelligencia mérése. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 12-19.

Réthy Endréné (2004): Pszichológiai tesztek. In. Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 235-276.