Skip navigation

Kérdések és feladatok

Jelölje meg minden kérdésnél az egyetlen helyes válasz betűjelét!

Kérdés

A, Kinek a nevéhez köthető Vineland Szociális Érettségi Skála megalkotása? 

Válaszok

a, Wechsler

b, Doll 

c, Rosenzweig

d, Murray

Visszajelzés

Kérdés

B, Melyik NEM a Brunet-Lézine fejlődési skála egy alskálája? 

Válaszok

a, Szociabilitás

b, Beszéd 

c, Önkiszolgálás

d, Mozgás és poszturális adaptáció

Visszajelzés

Kérdés

C, Kinek a nevéhez köthető a Picture Frustration Test (PFT) megalkotása? 

Válaszok

a, Rorschach

b, Doll

c, Rosenzweig 

d, Murray

Visszajelzés

Melyik teszthez melyik fogalom vagy név köthető?

Írja be a számokat a megfelelő helyre!

1. Budapesti Binet                                  

  Szem-kéz koordináció

2. WISC-IV                                                

  nonverbális intelligenciateszt

3. S.O.N.                                 

  Henry Murray

4. Frostig-teszt                                           

  Munkamemória Index

5. TAT

  Éltes Mátyás

6. Bayley-II

                                                                            

Enable JavaScript

Feladatok

 1. Milyen esetben mondhatjuk a Brunet-Lézine fejlődési skála alapján, hogy megkésettség valószínűsíthető?
 2. Jellemezze a diagnosztika komplex gyógypedagógiai-pszichológiai modelljét!
 3. Melyek a WISC-IV intelligenciateszt indexei és a teszt alkalmazási feltételei (milyen szakember, milyen életkorban alkalmazhatja)? Sorolja fel!
 4. Melyek az emberrajz Goodenough-féle értékelésének fő szempontjai? Sorolja fel!
 5. Sorolja fel a Raven teszt változatait!
 6. Melyek a Bender B értékelésének kritériumai? Sorolja fel!
 7. Soroljon fel négy projektív személyiségvizsgáló eljárást!
 8. Mit jelent a fejlesztésdiagnosztika fogalma? 

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

Melyik a két kakukktojás?

Válaszok

A. Szondi-teszt

B. Budapesti Binet

C. Tematikus Appercepciós Teszt (TAT)

D. S.O.N.

E. WISC-IV

Visszajelzés

Jelölje be, hogy igaz, vagy hamis-e az adott állítás!

 1. A MAWGYI-R intelligenciateszt mérőszámai: IQ, VQ, PQ.
 2. A Raven Színes Progresszív Mátrixok felnőttkorban alkalmazható nonverbális intelligenciateszt.
 3. A Budapesti Binet intelligenciateszt 3 és 14 éves kor között méri az intelligenciát.
 4. A Bender A tesztben a rajzolt ábrák értékelési szempontjai: a szögek, az orientáció és a pozíció.
 5. A Rorschach teszt felvétele nem végzettséghez kötött.

Enable JavaScript