Skip navigation

Gyakorlat

Önellenőrző feladatok

  1. Hasonlítsa össze a Stern-féle intelligenciahányados és a deviációs IQ fogalmait!
  2. A szakirodalom alapján (Csépe, Győri és Ragó, 2008; Lányiné, 2012) határozza meg az intelligencia egyes övezeteit a normális eloszlás tekintetében!
  3. Látogasson el a Mensa HungarIQa honlapjára, és ez alapján foglalja össze a Mensa történetét és jelentőségét!