Skip navigation

Gyakorlat

Önellenőrző kérdések, feladatok

  1. Készítsen megfigyelési jegyzőkönyvet a fejezetben és a szakirodalomban megadott szempontok alapján egy gyermek strukturált megfigyeléséhez egy tetszőleges tanórán!
  2. Készítsen megfigyelési jegyzőkönyvet a fejezetben és a szakirodalomban megadott szempontok alapján egy gyermek strukturált megfigyeléséhez egy kétszemélyes vizsgálati helyzetben!