Skip navigation

Gyakorlat

Önellenőrző feladatok

  1. Tanulmányozza a Strassmeier Fejlődési Skála (Domonkos, 2007) és a TSFI (Gereben és mtsai, 2009) korai életkorban alkalmazható skálákat a felsorolt cikkek alapján!
  2. Olvassa el a Heidelbergi Kompetencia Inventárral kapcsolatos tanulmányt (Radványi, 2011), röviden foglalja össze a bemutatott eljárás lényegét!
  3. Készítsen összefoglalást a Lányiné (2012) által ismertetett adaptív viselkedést mérő eljárásokról, hasonlítsa össze őket a Vineland Szociális Érettségi Skálával!