Skip navigation

Gyakorlat

Önellenőrző kérdések/feladatok

  1. Hasonlítsa össze a megyei és a tankerületi szakértői bizottságok feladatait a 15/2013 EMMI rendelet alapján!
  2. Keresse ki a Nagyné és Mészáros (2012) tanulmányban a diagnosztikus munkára vonatkozó, etikai alapelvekhez tartozó teljesítendő elvárásokat! Készítsen belőle jegyzetet/táblázatot!