Skip navigation

Irodalom

 

Lányiné Engelmayer Ágnes (2006): A (gyógy)pedagógiai vizsgálat fő elvei, gyakorlati kérdései és illeszkedése a komplex diagnosztikus folyamatba. In. Zsoldos Márta (szerk.): (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban, szakértői és rehabilitációs bizottságokban végzett komplex vizsgálathoz. OM, Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, Budapest. 1-25.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2012): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Kiadó, Budapest.

Mészáros Andrea (2014): Komplex állapotfelmérés protokolláris szemlélettel. Gyógypedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 185-196. (http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=50&jaid=702)

Nagyné Réz Ilona és Mészáros Andrea (2012): A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója. In. Torda Á. (szerk.): Diagnosztikai kézikönyv. Educatio Nonprofit Kft, Budapest. 5–66. (http://www.educatio.hu/hirfolyam/tamop311_4piller)

Oriskó István (1983): Az anamnézis felvétele In. Lányiné Engelmayer Ágnes (szerk.): Az áthelyezési vizsgálat. Tankönyvkiadó, Budapest. 55-68.