Skip navigation

Irodalom

 

Csányi Yvonne, Perlusz Andrea és Zsoldos Márta (2012): Hallássérült (hallásfogyatékos) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja. In. Torda Á. (szerk.): Diagnosztikai kézikönyv. Educatio Nonprofit Kft, Budapest. 5. fejezet. (http://www.educatio.hu/hirfolyam/tamop311_4piller)

Hoffman Gertrúd (1995): A Raven Színes Progresszív Mintateszt ismertetése. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 53-58.

Mérei Ferenc és Szakács Ferenc (1995): A Raven-féle vizsgálati elv és teszt. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 52.

Nagybányai Nagy Olivér és Rózsa Sándor (2006): A mentális képességek tesztelése. In. Rózsa Sándor, Nagybányai Nagy Olivér és Oláh Attila (szerk.): A pszichológiai mérés alapjai. Elmélet, módszer és gyakorlati alkalmazás. Bölcsész konzorcium. 181-198.

Nagyné Réz Ilona (1995): A Snijders-Oomen – féle nonverbális intelligenciavizsgálat. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 59-63.