Skip navigation

Irodalom

 

5/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről” (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM)

Csákvári Judit és Mészáros Andrea (2012): Értelmi fogyatékos (intellektuális  képességzavarral élő) gyermekek,  tanulók komplex vizsgálatának  diagnosztikus protokollja. In. Torda Á. (szerk.): Diagnosztikai kézikönyv. Educatio Nonprofit Kft, Budapest. 4. fejezet. (http://www.educatio.hu/hirfolyam/tamop311_4piller)

Domonkos Ágnes (2007): A Strassmeier fejlődési skála bevezetésének tapasztalatai az értelmileg akadályozott óvodás gyermekek képességstruktúrájának megismerésében, a fejlesztés tervezésében. Gyógypedagógiai Szemle, 35. 2. sz. 103-113. (http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=9&jaid=59)

Farkas Márta és Csiky Erzsébet (1995): A Brunet-Lézine féle vizsgálati módszer alkalmazása a gyermekkori pszichomotoros fejlődés zavarainak korai felismerésében. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 97-104.

Gereben Ferencné, Marton Ildikó, Mészáros Andrea és Mlinkó Renáta (2009): A gyógypedagógiai pszichodiagnosztika táguló horizontja – képességzavarok neuropszichológiai megközelítése. In. Marton Klára (szerk.): Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája. Példák a bizonyítékokon alapuló gyakorlatra. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. pp. 203-230.

Lányiné Engelmayer Ágnes (1995): A Vineland Szociális Érettségi Skála hazai alkalmazásának tapasztalatairól. In. Torda Ágnes (szerk.): Pszichodiagnosztika I. Tanulmányok a gyógypedagógiai lélektan pszichodiagnosztikai eljárásainak köréből. 92-96.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2012): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Kiadó, Budapest.

Márkus Eszter (2006): Az értelmi fejlettség alacsony szintjén lévő, vagy súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek számára ajánlható vizsgálati és fejlesztő eljárások. In. Zsoldos Márta (szerk.): (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban, szakértői és rehabilitációs bizottságokban végzett komplex vizsgálathoz. OM, Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, Budapest. 204-212.

Radványi Katalin (2011): A kompetencia alapú fejlesztés értelmezése a kognitív képességek jelentős elmaradása esetén. Gyógypedagógiai Szemle, 39. 1. sz. 1-21. (http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=35&jaid=511)

Ribiczey Nóra és Kalmár Magda (2009): „Mozgó Rizikó” Koraszülött gyermekek fejlődésének tükrében. Alkalmazott Pszichológia, 8. 1-2. sz. 103-123.