Skip navigation

Irodalom

 

Csépe Valéria (2005): Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest.

Gereben Ferencné (2004): Diagnosztika és gyógypedagógia. In. Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia – nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó, Budapest. 87-104.

Gereben Ferencné (2014): Fejlődési pszichopatológia gyógypedagógiai nézőpontból. Gyógypedagógiai Szemle, 42. 3. sz. 171-175.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2014): Változásban a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika. Neveléstudomány, 3. 33-52. 

Racsmány Mihály (2007, szerk.): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.