Skip navigation

Gyakorlat

Önellenőrző feladatok

  1. Vesse össze a nonverbális intelligenciateszteket!
  2. Foglalja össze az intelligenciateszteket, készítsen táblázatot a tesztek típusai, az életkori alkalmazás, a szakemberigény és a szubtesztek alapján!