Skip navigation

2.1. A gyermeki játékra vonatkozó ókori nézetek

„Többet megtudsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.” (Platon)

Az ókori görög filozófusok neveléssel kapcsolatos nézetei tartalmaznak a gyermeki játékra, a kisgyermekek nevelésére vonatkozó elképzeléseket is.

„Gyermekeinket már eleve törvénytisztelőbb játékhoz kell szoktatnunk; mert ha a játék fittyet hány a törvénynek, s törvényszegőkké lesznek maguk is, akkor már lehetetlen belőlük törvénytisztelő és erkölcsös férfiakat nevelni.”

Platon (ie. 427-347)

a Törvények című művében foglalkozik részletesen a neveléssel. Véleménye szerint az újszülött, mint a viasz, alakítható, két éves koráig figyelmes gondozásra, pólyázásra van szüksége. A 2-3 éves gyermekekkel kapcsolatban figyelmezteti a dajkákat, hogy figyeljenek a kicsik jelzéseire, vágyaira, melyeket sírással fejeznek ki. Óvni kell őket a szenvedéstől, fájdalomtól, de nem szabad elkényeztetni.

A 3-6 éves gyermekekről szólva hívja fel a figyelmet arra, hogy szükségük van a játékra: „A nevelés lényege tehát a helyes vezetés, vagyis a gyermek lelkét játék közben kell elvezetni annak szeretetéhez, amiben a jövendő embernek tökéletesnek kell lennie.”

A játékot csoportos tevékenységként írja le, melyet a dajkák felügyelete alatt, kellő fegyelmezéssel végezhetik a gyermekek. A 6 éven felüli gyermekekkel nemenként foglalkozik, a fiúk esetében a múzsai és gimnasztikai nevelést, a lányok esetében a gimnasztikai nevelést tartja kívánatosnak.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Platón

Arisztotelész (ie. 384-322)

a 2-5 éves gyermekek esetében tartja fontosnak a játékot és a mesét. Hét éves korig az otthoni nevelés a kívánatos, 7 éves kor után szorgalmazza a tanulást. Politika című munkájában kifejti, a játék azért bír különös jelentőséggel, mert megelőzi a lustaságot, tunyaságot. A meséket erkölcsi szempontból tartja szükségesnek, felismeri nevelő erejüket.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arisztotelész

Quintiliánus (?35-116)

6-7 éves korig nem javasol más elfoglaltságot, mint a játékot, mellyel jó irányba alakítható a gyermek. Hét éves kor után a tanulás mellett szintén fontosnak tartja a játékot, a játék közben megvalósítható tanulást.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marcus_Fabius_Quintilianus