Skip navigation

4.5. Dramatikus játék - drámajáték

A kompetencia alapú nevelés egyik fő célja, hogy a gyerekek pontosan tudják kifejezni magukat, erősödjön empatikus képességük, finomodjon esztétikai érzékenységük, értsék, szeressék, óvják, tiszteljék a világot amiben élnek.

A drámapedagógia a pedagógiai gyakorlat különböző színterein és szintjein alkalmazott dramatikus pedagógiai eljárások gyűjtőneve Magyarországon.  Német nyelvterületen a Theaterpädagogik elnevezés ismert, angol nyelvterületen a Dramain Education mellett a Theatrein Education elnevezést is használják.

A drámapedagógiai módszer segítségével a gyermekek önkifejezése, gondolkodáskészsége, kooperatív készsége fejlődik, melynek hatására az iskolai életben könnyebben megállják helyüket.

A drámapedagógia eszköze: a dráma, a cselekedtetés, amely különböző részképességeket fejlesztő gyakorlatokat, játékokat és szerepvállalást igénylő társas rögtönzéseket jelent. Fejlesztő hatása abban rejlik, hogy cselekvést, aktív közreműködést követel minden résztvevőtől, ami által nem valóságos körülmények között élnek át valóságos érzelmeket, hiszen a drámajátékok a „mintha” világába repítenek.

A drámajáték az óvodában olyan módszer, amely a játékra alapoz, a gyermeki cselekvésre koncentrál, feltárja és fejleszti a gyermek kreatív képességeit. A drámajáték egyben dramatizáló módszereket használ, hiszen szerepeket osztanak és ezeket játsszák el.

A gyerekek a drámajáték során megtanulják, hogyan alakítsák ki saját gondolkodásmódjukat, értékrendszerüket és megtapasztalják milyen sok megoldás létezhet egy adott helyzetre.

Védelmet nyújt a bátortalanabbaknak, a zárkózottabbaknak, a kevesebb önbizalommal rendelkezőknek. Nyitottabbá válnak, hamarabb oldódnak és az átélt helyzetek tapasztalatait tovább viszik magukkal a mindennapjaikba.

A dramatikus játékok nevelési célja az egész személyiség harmonikus és differenciált fejlesztése. Hatékony segítséget nyújt a kommunikációs készségek, képességek kibontakoztatásának terén. A gyerekek bátrabbak, közvetlenebbek, nyitottabbak, elfogadóbbak lesznek általuk. Erősödik önbizalmuk, intelligensebbek, fogékonyabbak lesznek, kíváncsiak a körülöttük élő emberekre.

A játékok alkalmazásával fejlesztjük a gyermekek:

  • megfigyelő készségét
  • érzékszerveiket
  • finom motorikájukat
  • emlékezetüket
  • fantáziájukat
  • tájékozódási készségüket
  • esztétikai érzéküket
  • koncentrációs készségüket
  • empatikus készségüket
  • társas kapcsolataikat

A drámajáték szerepének lehetőségei a mindennapi nevelő gyakorlatban kapcsolhatjuk a neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásához, alkalmazhatjuk konfliktusok feloldásához, de felhasználható terápiás céllal is.

http://www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf

A játékfajták rendkívül sok céllal használhatók → Játékfajták, játéktípusok

A drámajáték alkalmas a hátrányos helyzetű gyerekek, a beilleszkedési, beszéd nehézséggel, önismereti és kapcsolatteremtési problémával küzdő gyermekek esetében. Ezek a problémák  további részképesség zavarokat generálhatnak, amelyeket ha nem fejlesztünk óvodáskorban az iskolában tanulási problémákat okoznak.

Drámajáték - ötletek:
http://users.atw.hu/hangonyiovoda/doc/dramajatek.doc