Skip navigation

2.2. Középkori gyermekfelfogások és a játék

A középkorban nem tulajdonítottak jelentőséget a gyermekkornak, nem is fordítottak figyelmet a korai nevelésre. A gyermekek nevelése hét éves koruk körül kezdődött intenzíven és intézményesítve, előtte a családban nevelődtek. A kor felfogása szerint a gyermek eredendően tökéletlen lény, meg kell törni az akaratát, engedelmességre kell szoktatni, hogy erkölcsileg értékessé válhasson.

Ennek a felfogásnak következtében a gyermeki játék értelmét, értékét, fejlesztő hatását sem vizsgálták, nem fordítottak rá figyelmet.

Ezzel a szemlélettel a humanista gondolkodók szakítottak.

Rotterdami Erasmus

szerint a gyermek születésétől fogékony mindenre, ami emberi, így nevelése szükséges, s a nevelésben a szülők felelőssége senkire át nem ruházható.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rotterdami_Erasmus

Francois Rabelais

A középkori skolasztikus nevelés kemény kritikája Francois Rabelais regénysorozata, a Gargantua és Pantagruel. A szereplők óriások, apa és fia.

A skolasztikus szellemben oktató tanító elzavarása után Ponokrates, az új tanító más szellemben folytatja a tanítást, a közvetlen érzékszervi tapasztalatra alapozva, sokszor a természetben sajátíttatja el az ismereteket, s a tanulás mellett fontos a játék, a festés, a zenélés is.

Michel de Montaigna, Campanella, Morus, Comenius írásaiban megváltozott gyermekkép jelenik meg, mely szerint a gyermek eredendően jó és védelemre szorul.
https://hu.wikipedia.org/wiki/François_Rabelais

Morus Tamás

Utopiájában a napok nyugodt ritmus szerint telnek; a reggeli előadást munka követi, a munkát pihenés és étkezés, majd újra munka, végül játék, zene, beszélgetés. Az anyák öt éves koruk alatt a szoptatós anyák csarnokában együtt gondozzák gyermekeiket, az ennél idősebbek részt vesznek a közös életben, együtt tanulnak, étkeznek, játszanak.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Morus_Tamás

Tommaso Campanella

Napállamában a gyermekekkel való foglalkozás korán megkezdődik, két éves koruk után (addig szoptat az anya) a gyerekeket – külön a fiúkat és a lányokat, - csoportokba osztják, a csoport élére tapasztalt, idős embereket állítanak.

A tanulás alsó fokát a játszva elsajátított ismeretek, a spontán ismeretszerzés jellemzi, amikor a gyermekek beszélgetés és játék közben egymástól és az idősebbektől, valamint a falakon látható képek segítségével szerzik meg az ismereteket.

A reneszánsz gondolkodók új célt fogalmaztak a nevelésnek, melynek központjában a fejlődő gyermek teljes személyisége áll, szemléletüket a humanizmus jellemzi.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Campanella


Id. Peter Brueghel Gyermekjátékok