Skip navigation

5.4. A játékeszközök

„Mindazokat a tárgyakat, anyagokat, játékszereket, amelyeket a gyermek játékába bevon, játékeszközöknek nevezzük.” (Kovács, Bakosi, 2005.)

A játékszereket több szempont szerin csoportosíthatjuk, beszélhetünk a játszó gyermek neme szerint fiús és lányos játékokról, a tevékenység helye szerint kinti és benti játékokról, beszélhetünk korosztályonként a játékokról, csoportosíthatjuk anyagaik szerint, vagy a már ismert játéktípusok szerint.

A játéktárgyakat funkció szerint tematikus, polifunkcionális , anyagok, használati tárgyak és népi játékszerek csoportjába soroljuk.

A tematikus játékszerek egy része a használati tárgyak kicsinyített mása, egy másik csoportjába a különböző képességfejlesztő játékok, egy harmadikba a fantázia játékok tartoznak.

A polifunkcionálisjátékok a többféle módon használható játékok.

Az anyagféleségek (kavics, víz, fa, levelek, termések, kő, gallyak, homok) segítségével természet közelivé tehetők a játékok, gyarapítják a gyermekek anyagismeretét.

A használati tárgyak (kendő, sapka, kötény, táska, edények) a mindennapi élet történéseivel ismertetik meg a gyermeket.

A népi játékeszközök a nemzettudat alapozását, a népi kultúra megismerését készíthetik elő.

Minden játékeszközt mielőtt a gyermek rendelkezésére bocsátanánk, több szempontból kell minőségi vizsgálat alá vennünk, minőségi és pedagógiai követelményeknek kell megfelelniük.

A pedagógiai kritériumok a következők:

- feleljen meg a játék az életkori követelményeknek,
- legyen biztonságos,
- legyen tartós és könnyen tisztítható,
- legyen esztétikus.

A játékok biztonságával kapcsolatban jogi előírások vannak érvényben, az EU követelményeinek kell megfelelni!

Az Európai Unió környezeti kérdésekkel foglalkozó honlapja a következő linkeken érhető el angol nyelven.

Jó böngészést az érdekes cikkek között!

http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/archives/index_en.htm