Skip navigation

6. fejezet: Az óvodapedagógus szerepe a játéktevékenységben

Előszó

A tananyag az óvodapedagógusokra vonatkozó szakmai követelményeket tárgyalja, külön figyelmet fordít a játéktevékenység irányításának kérdéseire.

A tananyag a pedagógiai készségek, képességek vizsgálatával a pedagógus hivatásra történő tudatos készülést, a hivatás iránti megalapozott elkötelezettség fejlesztését szolgálja.