Skip navigation

2. fejezet: Történeti bevezetés

Előszó

A témakörben tárgyaljuk a gyermeki játékra vonatkozó ókori nézeteket, a középkori gyermekfelfogást és a reneszánsz megváltozott szemléletét, majd Comenius és Frőbel játékról alkotott véleményét követően különböző 20. századi elméleteket.

A témakör feldolgozása segíti a hallgatók térbeli és időbeli tájékozódó képességének és elvont gondolkodásának fejlődését.

Az elsajátítandó ismeretek alkalmasak a neveléstörténet iránti érdeklődés felkeltésére is.