Skip navigation

Összefoglaló feladatok és megoldások

1. feladat - Egészítse ki a táblázatot!

Időpont Ország Uralkodó Pedagógus, író Művész Filozófus Művek
Ókor Görögország Platon
Középkor
Kezdete
Reneszánsz VIII. Henrik Michelangelo
19. szászad Ferenc József
20. század Montessori M.

Időpont Ország Uralkodó Pedagógus, író, pszichológus Művész Filozófus Műves
Ókor Görögország

Róma
Platon
Arisztotelesz

Quintilianus

TörvényekPolitika

Középkor kezdete
Reneszánsz

Anglia

Francia O.

Itália

VIII. Henrik

Rabelais

Campanella

Michelangelo

Pieta
Gargantua és Pantagruel

Napállam

16 - 17. század

Cseh O.

Hollandia

Comenius

Erasmus

Didaktika magna, Orbis pictus, A Balgaság dícsérete
19. század Porosz O. Fröbel Embernevelés
20. század

Olasz O.Német O.

Orosz O. - Szovjetunio

Montessori M.

Freud
Rubinstein,
Vigotszkij

R. Steiner reformpedagógiák

A feladat PDF formátumban!

A feladat megoldása!

2. feladat

Fogalmazza meg az óvodai nevelés célját!

3. feladat

Mi a jelentősége a Winnicott által leírt átmeneti tárgyaknak.

4. feladat

Melyek Piaget szerint a gyermek fejlődés fő szakaszai?

5. feladat

Mit jelent a kettős tudat?

6. feladat

Mely követelményeknek kell a játékeszközöknek megfelelni?

7. feladat

Sorolja fel a Kurt Lewin által megállapított vezetési stílusokat! Húzza alá, amelyik alkalmazását kívánatosnak tartja óvodai munkájában!

8. feladat

Mit jelent az óvodai munkában a hozzáadott érték fogalma?

9. feladat

Melyek az óvodai nevelés fő feladatai?

10. feladat

Mely kérdéseket kell mérlegelni egy játék megtervezésekor?

Fontos

A fenti kérdésekre adott jó válaszok esetén Ön valószínű figyelmesen tanulmányozta az anyagokat, de ne feledkezzen meg arról, hogy a kérdések nem fedték le a teljes anyagot!