Skip navigation

2.3. Comenius és Fröbel a játékról

Johannes Amos Comeniust

A nevelés újkori történetének legnagyobb alakját, mint egy teljes pedagógiai, didaktikai rendszer megalkotóját ismeri a neveléstörténet. 

A kisgyermekek nevelésével az Anyaiskola című munkájában foglalkozik, a kisgyermekek iskolája az anyai öl. Meggyőződése volt, hogy a gyermeket hat éves korig az anyának kell nevelni. Szülei gondozzák, tanítsák meg az anyanyelvét és az erkölcsi normákat, szabályokat, mutassanak helyes erkölcsi példát. Ebben az életkorban elfogadhatónak tartja, ha a szülők az engedetlen kisgyermeket pálcával büntetik, nem a durva bántalmazást, az elfenekelést tartja elfogadhatónak. Fontosnak tartja a gyermeki játékot, leírja a játékszereket, és életkor szerint csoportosítja is azokat. Az első életévben a ringatás, csörgő játékok, énekek kötik le a gyerekeket, a második életévtől a szaladgálás, testi erő próbára tétele.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Comenius

Pedagógiai rendszerér részletesen ld.:

http://magyar-irodalom.elte.hu/nevelestortenet/06.01.html

(Életéről ld. M.V. Kratochvíl (1975): Comenius élete című életrajzát!)

Friedrich Fröbel

Friedrich Fröbel volt az első nagy hatású 19. századi pedagógus, aki felismerte a játéknak az egyén személyiségfejlődésében játszott szerepét, jelentőségét. A gyermeki játék alapjának a cselekvésvágyat tekintette. Kiemelte a nevelők fejlődésben játszott szerepét, a játék munkára nevelő hatását. Úgy vélte, a gyermek fejlődése a természet változásai szerint alakul, a nevelés során ösztönökben mutatkozik meg a gyerrneki természet; a tevékenységösztönben, a megismerési ösztönben, a művészi és vallási ösztönben. A világ felfedezése a gyermek részéről alkotó folyamatok során történik; ezek a beszéd, a játék és az elképzelés. Nagy jelentőséget tulajdonít az anyai nevelésnek, a természetes, a gyermek alkotó szabadságát biztosító, szerető anyáknak. Az anyai érzésből fakadó teret nevezi Kindergartennek, óvodának (tehát itt nem önálló nevelő intézményről van szó! – a témáról ld. Habók Anita cikkét!)


Tevékenységeket dolgozott ki a fejlesztés elősegítéséhez, s a tevékenységekhez eszközöket, ún. adományokat ajánl. Adomány a labda, a golyó, a nyolc egyenlő részre osztott kocka, a nyolc hasábra osztott kocka, henger, építő pálcikák, lapok, lécek, papírszalagok, stb., valamint fejlesztő hatásúnak vélte és ajánlotta a papírhajtogatást. Az általa létrehozott óvodák az anyai nevelés támogatását célozták.

Pedagógiájának hatása a mai óvodai gyakorlatban is jelen van.

A téma iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk:

Habók Anita (2007): Friedrich Fröbel romantikus gyermekképe. Neveléstörténet,1-2. Elérhető a következő linken:

http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=35&rid=2&id=274

angolul olvasó hallgatóknak:
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich Fröbel