Skip navigation

7. fejezet: A gyermek megismerése a tevékenység során

Előszó

A témakör a játék, munka, tanulás hármas tevékenységegyüttesét mint a gyermeki lét megnyilvánulásait vizsgálja, a kutatásmódszertani eszköztárból a kisgyermekek megismerésére alkalmazható megfigyelés módszerét mutatja be.

A fejezetben foglaltak az önálló kutatómunkára, a mérlegelés, döntés képességének fejlesztésével a szocializációs feladatokra készítenek fel.