Skip navigation

5.1. A derűs légkör megteremtése

A személyiségfejlődés egyik feltétele az aktivitás. Az óvodába járó gyermekek optimális fejlődéséhez biztosítanunk kell az ehhez szükséges szubjektív és objektív feltételeket.

A játék objektív feltételei között első és talán a legfontosabb, hogy elegendő játékeszköz és megfelelő tér álljon rendelkezésre. Ezekről a későbbiekben még részletesen szólunk.

A szubjektív feltételek közé pl. az óvodapedagógus felkészültsége, személyisége, a gyermekek fizikai és mentális állapota, a nyugodt óvodai légkör tartoznak. → Az óvodapedagógus szerepe a játéktevékenységben

Ahhoz, hogy a gyermekek belefeledkezhessenek a játékba, nyugodt, derűs légkör szükséges, érezniük kell, hogy biztonságban vannak, szeretet és segítőkészség veszi őket körül. A derűs légkör megteremtése az óvodapedagógus felelőssége, közrejátszik benne nyitott, elfogadó személyisége, együttműködő magatartása, a megfelelő gyermeki viselkedésformák elfogadtatása és fenntartása. 


1. kép De jó itt fenn!
(forrás: Sztanáné)


2. kép Keressetek meg!
(forrás: Sztanáné)

Az óvodapedagógus feladata :

- megteremteni a biztonságos játék feltételeit,

- biztosítani a nyugodt légkört,

- támogatni a gyermekek helyes viselkedését

- és alakuló szociális kapcsolataikat.

A játék során az óvodapedagógus többféle tevékenységet végez:

- megfigyeli a gyermekeket,
- figyelemmel kíséri szükségleteiket, és
- szükség esetén beavatkozik.

A beavatkozás célja mindig a gyermeki játék támogatása (pl. balesetveszély elhárítása, a gyermekek viselkedésének javítása),

módja különböző lehet, attól függően, hogy az óvodapedagógus a játékon belül vagy kívül van-e.

Menetelés, műsor

Amennyiben az óvodapedagógus része a játéknak, játszópartner, s ezzel két kihívásnak kell megfelelnie; úgy kell játszópartnerként belehelyezkednie egy szerepbe, hogy közben óvodapedagógusi kötelességeit maximálisan ellássa. Gazdagítja, szükség esetén továbblendíti a játékot, szerepet vesz fel, figyel a játék körülményeire, pedagógiai értékére, az egyes gyermekek részvételére, stb.

Amennyiben az óvodapedagógus kívül marad a játékon, a fentiekre folyamatosan figyelnie kell, a játékteret el nem hagyhatja, folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek játékát, segít, megerősít.

A gyermekek játéka során előfordulhatnak konfliktusok, ezeket figyelemmel kíséri, mérlegeli a beavatkozás indokoltságát, szükség esetén segít a megoldásban.

Ugyancsak a pedagógus feladata a megfelelő hely és idő biztosítása a játék során.


3. kép Nektek készült! Hallgatói munka
(forrás: Sztanáné)


4. kép Játsszunk vele? Hallgatói munka
(forrás: Sztanáné)