Skip navigation

5.3. A szabadtéri játékok

A szabadtéri játékokhoz is megfelelő teret kell biztosítanunk figyelemmel a rendelkezésre álló játékidőre és a gyermekek játékigényére, életkori sajátosságaira és a játékok sajátosságaira egyaránt.

Az udvari játékok természetüknél fogva elsősorban a nagymozgások fejlesztésére alkalmasak. A tágas tér lehetővé teszi a szabad mozgást, szaladgálást, de igazán élmény és fejlesztő hatású bizonyos feltételek megtartása esetén lehet.


1. kép Szabad játék az udvaron
(forrás: Sztanáné)


2. kép Szabad játék az udvaron
(forrás: Sztanáné)

Az udvari tereket is tervezni kell, gondoskodni kell bizonyos zöld felületről (nem mérgező növények ültetésével), az épített környezet balesetmentessé tételéről, és a mobil eszközök gazdag tárházáról.

A gyermekintézmények telepítésekor a környezeti feltételek közül a levegőszennyezettség körülményeit is feltétlen figyelembe kell venni. A jelenlegi, hazánkban elfogadott nevelési intézmények tervezési előírásai igen tág határokat szabnak a telepítés környezeti körülményeinek. Ennek eredményeként egy vizsgálatból kiderült (Patocskai, 2015), hogy a bölcsődébe járó gyermekek kb. 20%-a levegőszennyezés szempontjából kifogásolható intézményben tölti napjainak nagy részét.

Az óvodai udvarokban egyre gyakrabban látunk építményeket, várakat, mászókákat, csúzdákat, kis épületeket. Ezek az eszközök alkalmasak a játéktevékenységek változatosabbá tételére, a gyermeki kreativitás fejlődésének fokozására biztosítani kell a szerepjáték feltételeit is, nyugodt játszóhelyet a babasétáltatáshoz, boltba menéshez, postai küldemény közvetítéséhez, stb.

A homokozó sokáig népszerű játék, tisztántartása mellett gondoskodjunk arról, hogy egyéb anyagokkal is megismerkedjenek a gyerekek, a homokos felületen lehet vízzel rajzolni, kavicsokkal mintákat kirakni, ágakkal rajzolni.

Szerencsés esetben az óvoda közelében található a település játszótere, ahol a játékra további lehetőségek nyílnak.

Hazánkban 2000-ben kezdték a hatóságok előkészíteni a játszóterekre vonatkozó Európai Unió által támasztott elvárásokkal kapcsolatos tájékoztatást. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet van érvényben, amennyiben az óvoda fejleszti udvari eszközeit, e fenti rendeletre figyelemmel kell tennie.

A Biztonságtechnikai követelmények MSZ EN 1176 elérhetősége:
http://www.jatszopark.com/vonatkozo-szabvanyok.html

Pancsoló gyerekek

Játszó gyerekek