Skip navigation

3. fejezet: A játékpedagógia elméleti kérdései

Előszó

A témakörön belül foglalkozunk a játék fogalmával, jellemzőivel, az óvodai nevelési rendszeren belüli helyével, az állatok játékával,  Winnicott és Piaget játékelméletével, a játék személyiségfejlesztő hatásával.

A felsorolt elméleti kérdések az elvont gondolkodás képességének fejlesztése mellett segítik az összefüggések felismerésének és a rendszerszinten történő gondolkodás képességének fejlődését.

Az itt elsajátítható alapozó ismeretek a gyakorlati tevékenységek nélkülözhetetlen feltételei, erősítik a hivatás iránti érzelmi elkötelezettséget.