Skip navigation

3.6. Piaget játékelmélete

Jean Piaget

svájci pszichológus, elsőként készített átfogó, egységes fogalomrendszerű elméletet a gyermek kognitív fejlődéséről.

Alapelve, hogy a fejlődés genetikusan irányított törvényszerűségek egymásra következő sorozata, amelynek során egyik szakasz sem maradhat ki, átlépés a szakaszok között akkor lehetséges, ha az adott szakasz képességeit a gyerek már kifejlesztette. A gyermek aktív részvevője a fejlődésnek

A megismerés forrása és hajtóereje a cselekvés. A tevékenység során a gyermek ismereteket szerez, hasonlóságokat fedez fel, és képessé válik a fejlődés különböző szintjein különböző sémák felfedezésére.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget

Piaget módszertana: megfigyelés, probléma megoldási kísérletek, klinikai módszer (sugalmazott kérdések elkerülése)

A gyermeki  fejlődés 4 fő szakasza:

 • szenzomotoros szakasz (0-2 év)
 • műveletek előtti szakasz (2-7 év)
 • konkrét műveleti szakasz (7-12 év)
 • formális műveletek szakasza (12 év után)

Piaget a gyermekkori szimbólumképzésről azt írja, hogy: a játékban a gyermek konstrukciókat, gondolati sémákat, emlékeket hoz létre tapasztalataiból, amelyeket később felidéz és alkalmaz élete során, új helyzetekben. Ha ez kimarad, egész életére hatással lesz, hátrányba kerül. Következésképpen a gyermek minél többet játszik, annál jobban fejlődik.

A kisgyerekek hajlamosak arra, hogy minden tevékenységüket játékosan hajtsák végre, játék  közben értékes tapasztalatokra tesznek szert, bizonyos funkciókat és tevékenységeket végeznek, ezáltal növekszik tudásuk. (Ld. Clauss-Hiebsch: Gyermekpszichológia)

A játékfejlődés útját Piaget konkrét megfigyelések (3 lányát figyelte meg fejlődésben, intellektusban, utánzásban) alapján az alábbiak szerint építette fel.

0-2 év - Szenzomotoros szakasz - Mozgásos koordináció fejlődése

 • utánzókészség kialakulása - visszaemlékezik, emlék kell, hogy legyen, mert különben nem tudna játszani - fejlődése a „késleltetett utánzás” szintjéig
 • érzékszervi tapasztalatok szerzése a tárgyakról, személyekről
 • érzékszervek funkciójának begyakorlása, finomodása - cselekvési sémák fejlődése
 • tárgymanipulációból a tárggyal való játék lesz
 • funkcióöröm egyre intenzívebb
 • egyedüli játék
 • ún. művelethangsúlyos játék, a „gyakorlójáték” lesz belőle

2-7 év - Szimbólumképzés szakasza - művelet előtti szakasz

 • belső képeket felidéz - fantázia
 • valóságrészeket újrarendez - fantázia
 • saját sémái szerint képes tapasztalni - más nézőpontját nem tudja átvenni
 • cselekvés-tárgy szétválik
 • egyszerű cselekvés - „sokjelentésű”- könnyedén beilleszti más játékba
 • egyre fontosabb a szerep - társas viszony- felnőttek, mesék hatása
 • szimbólumokat, majd „kollektív szimbólumokat” alkot - 3 - 4 kisgyerek jót játszik, élénk fantázia „Mintha világ”
 • „másnak lenni” öröme - alap: utánzókészség megléte
 • nyelvi kifejezőkészség gyorsan fejlődik
 • ún. szerephangsúlyos játékok egyike a „szerepjáték”

7-9 év - Szabályalkotás szakasza - konkrét műveletek szakasza

 • szerepjáték lehetőségei nem elégítik ki új játékigényeit
 • szabályokhoz képes alkalmazkodni - testi, szellemi képességét másoknak vagy önmagának bizonyítja
 • erős erkölcsi tartalom
 • ún. szabályhangsúlyos játékok egyike a „szabályjáték”

9-13 év Konkrét műveleti szakasz

 • fő tevékenység a tanulás
 • játék tevékenységet a szabadidő egy részében végzi - formális műveletek kora - többnyire valamilyen szabályjáték

Piaget-kísérletek, megtekinthető a következő linken:
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/2709,Piaget_kiserletek_-_1980