Skip navigation

8.1. Felkészülés a játékfoglalkozásra

Mielőtt a foglalkozásra történő felkészülésről beszélünk, át kell tekintenünk az óvodai nevelés fő területeit, mivel ezek alapján történik a feladatok meghatározása.

Az óvodai nevelés fő feladatai (hagyományos meghatározásuk: területek) a következők:

1. Egészséges életmódra nevelés, mely a testi-lelki harmónia megteremtését, az egészség őrzését jelenti.

A gondozás szükségessége már Wargha István 1843-as Terv. Kisdedóvó intézetek két magyar hazában: A kisdedóvó intézetek feladatai a gyermekek testi ápolása, testi, lelki egészségének, tehetségének fejlesztése című munkájában szerepel.

Báró Eötvös József készítette elő a halála után évekkel életbe lépett 1881-es évi törvény az óvodákról törvényt, mely ugyancsak foglalkozik a gondozás fogalmával. A gondozást egészségmegőrzésnek, a szokásrendszer (táplálkozás, étrend, testápolás, öltözködés), edzésformák (szabad levegőn tartózkodás), mozgásfejlesztés megvalósításaként fogalmazza meg.

2. Érzelmi nevelés, az érzelmi tulajdonságok, attitűdök fejlesztése.

3. Erkölcsi nevelés:a morális gondolkodás és cselekvés fejlesztése. Akarati tulajdonságok, önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, kötelességtudat fejlesztése.

4. Értelmi nevelés: mentális, kognitív nevelés, az érzékelés, észlelés,   figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, kreativitás fejlesztése.

5. Esztétikai nevelés: a természetben, épített környezetben, társas kapcsolatokban, műalkotásokban megnyilvánuló szépség (harmónia) felismerése, értékelése, létrehozása.

6. Anyanyelvi nevelés: a beszéd észlelése, értése, a beszédprodukció fejlesztése, az aktív és passzív szókincs gyarapítása, szó- és mondatalkotás fejlesztése, beszéd csoportos helyzetben, beszédkultúra, beszédfegyelem alakítása.

A gyakorlatra történő felkészülés során tisztában kell lenni a következőkkel:  

  • a feldolgozandó téma elmélete,
  • a beadandó tervezet tartalmi és formai követelményei,
  • az óvoda elvárásai és feltételrendszere,
  • a csoport, a gyermekek jellemzői,
  • speciális játékpedagógiai tartalmak, játékok ismerete

A felkészülés része a játékpedagógiai feladat, melynek értelmében a hallgatók megterveznek és elkészítének egy önállóan tervezett játékot, leírják a tervezés folyamatát, az elkészítéshez szükséges anyagokat, eszközöket, az elkészített játék alkalmazását, és kipróbálják a csoporttársakkal.

A továbbiakban hallgatók által benyújtott tervezeteket mellékelek és fotókat hallgatók által készített játékokról.