Skip navigation

Irodalom

Habók Anita(2007): Friedrich Fröbel romantikus gyermekképe. Neveléstörténet,1-2.
http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=35&rid=2&id=274

Mönks, F.J., Knoers, A.M.P. (2004): Fejlődéslélektan. Urbis Könyvkiadó.

Pukánszky Béla – Németh András (1994): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó.