Skip navigation

Irodalom

Balogh Tibor (2001): Lélek és  játék. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gabnai Katalin (2005): Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helkikon Kiadó, Budapest.

Palásthy I. (2003): Dráma, pedagógia, pszichológia. Pedellus Tankönyvkiadó. Debrecen.

Kovács György-Bakosi Éva (1995): Játék az óvodában. (Magánkiadás). Debrecen

Gerő Zsuzsa (2006): Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Flaccus K. Budapest