Skip navigation

4. fejezet: Játékfajták

Előszó

A témakörön belül a játékfajták, játéktípusok áttekintő bemutatását követően régi korok játékairól esik szó, majd a különböző játéktípusok részletes elemzése következik.

Az elméleti kérdések feldolgozásával a legfontosabb szakmai, gyakorlati ismereteket közvetítjük, a feladatokkal a hallgatók gyakorlati készségeit fejlesztjük.