Skip navigation

1. fejezet: Érzékelés, észlelés

Bevezetés

Kisiskolás korban kiemelt hangsúlyt kap a tanulók képességeinek fejlesztése, mint az észlelés, érzékelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás és képzelet. A tanulási folyamat elengedhetetlen feltételei és összetevői a megismerő tevékenységek megfelelő szintű fejlettsége. Ennek érdekében a pedagógusok kiemelt feladata, hogy megtalálják és megfelelően alkalmazzák az eltérő képességű gyermekek számára a képességfejlesztő feladatokat és játékokat.

Az érzékelés és az észlelés folyamatai közvetlen kapcsolatot jelentenek a külvilággal, a környezetünkkel és az arról való tudásszerzést is jelenti.