Skip navigation

5.2. Kreativitás

A kreativitás a divergens (széttartó) gondolkodással szorosan összefügg, mely lehetővé teszi egy probléma több oldalról való megközelítését, akár egyszerre több helyes megoldását az adott feladatnak, és az egymástól független, vagy össze nem illő elemek, gondolatok összekapcsolását.

A kreativitás komponensei:

Origanilitás (eredetiség): újszerű, szokatlan, ritka innovatív ötletek révén mások megoldásaitól eltérő és meglepő válaszok.

Fluencia (ötletgazdagság, könnyedség): a szellemi tevékenység könnyedsége, gyorsasága, mennyisége, folyékonysága. A problémákra adott megoldások számával mérhető.

Flexibilitás (rugalmasság): szempontváltásra való képesség. A szellemi mozgékonyság képessége a változó igényekhez való hajlékony alkalmazkodás. A megoldások célszerű variálása.

Ellaboráció (kidolgozottság): a részletek kidolgozásának, a komplexitásnak az igénye és preferenciája. Az egyén mennyire képes a felmerülő problémát megvalósítani.

Redefiniálás (újrafogalmazás): a megszokott eljárásokat felülvizsgálja, átalakítja, tovább variálja.

Szenzitivitás (problémaérzékenység): a problémákat észreveszi, megfogalmazza, megoldásokat keres a probléma megoldására.” (Nagy, 2012:32 o)