Skip navigation

Ellenőrző kérdések

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Az évszakok, napszakok eseményeivel kapcsolatos játékos feladatokat mely területhez sorolná?

Válaszok

Vizuális észlelés

Térészlelés, téri tájékozódás

Időérzékelés, tájékozódás időben

Visszajelzés

Kérdés

„Testséma kialakítása: fő és résztestrészek, funkciójuk, saját test elhelyezése térben, tájékozódás a saját testen” témával kapcsolatos játékos feladatok mely területhez tartoznak?

Válaszok

Auditív észlelés

Térészlelés, téri tájékozódás

Síkbeli tájékozódás

Visszajelzés

Feladat

Mely típusú játékok alkalmazhatóak a vizuális észleléshez? Sorolj fel legalább öt félét!

Mely típusú játékok alkalmazhatóak az auditív észleléshez? Sorolj fel legalább öt félét!