Skip navigation

6. fejezet: Képességfejlesztés

Kisiskolás korban a hatékony tanulási folyamat elengedhetetlen eleme az intellektuális képességek fejlesztése. A pedagógusok számára nagy kihívást és felelősséget jelent az eltérő képességű és szociokulturális környezetből érkező gyermekek magas szintű fejlesztése differenciált környezetben és módszerekkel. A kognitív képességek fejlettsége meghatározza és befolyásolja a tanulók ismeretszerzését, a tananyag feldolgozás hatékonyságát, az összefüggések felismerését, a problémamegoldás folyamatát. A képességfejlesztés sikerességének feltételei: a tanuló megismerése, megfelelő motiváció, megfelelő tanulási környezet biztosítása, szemléltető eszközök változatossága, játékos feladatok, tevékenységközpontú módszerek alkalmazása.