Skip navigation

2.3. Ellenőrző kérdések

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Mit nevezünk figyelemnek?

Válaszok

A figyelem az emberi tapasztalásban kiemelt szerepet tölt be, mert a képzelettársítás folyamatát segíti elő.

A figyelem az emberi tapasztalásban kiemelt szerepet tölt be, mert ez az a képesség, mellyel bizonyos információk részleteit kiemelésre kerülnek, és ezzel egy időben más információk figyelmen kívül maradnak.

A figyelem az emlékezet egyik fajtája, mely során az ingerek a külső környezetből, a tudatos cselekvés során kerülnek észlelés útján a memóriába.

Visszajelzés

Kérdés

Mely kutatók végeztek és milyen kísérletet a figyelem terjedelmével kapcsolatban?

Válaszok

Jevons - bab, Stroop-szín

Jevons- szín, Stroop-bab

Jevons – szó, Stroop- képek

Visszajelzés

Kérdés

Sorolja fel a figyelem fajtáit!

Válaszok

Szórt, tárolt, rövid távú, hosszú távú

Automatikus, spontán, kitartó, szándékos

Szándékos, kitartó, állandó, dinamikus, statikus

Visszajelzés

Mi jellemzi a spontán figyelmet?

Melyik az a figyelem, amely gyakorlás által alakul ki?