Skip navigation

4.8. Gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos feladatok/játékok

4.8.1. Analízis, szintézis

Puzzle játék

Keresd a kisképet a nagyképen

Mi hiányzik a képről?

Melyek az egyformák? (tréfás rajzok, tárgyak)

Betűhiány szavakban, mondatban

Betűpótlás: rövid-hosszú, zöngés-zöngétlen, j-ly stb.

Fölösleges betű keresése szavakban

Betűtáblában értelmes szavak keresése

Szóalkotó játék: betűkockával 6-8 betű kiválasztás, értelmes szó alkotása

Szótagkereső: összekevert szótagokból szókirakás. Nehezítés: fölösleges szótagok

4.8.2. Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés

Keresd a párját! (összetartozó tárgyak, állatok és kicsinyeik)

Csoportosítás adott szempontok szerint (szín, forma, méret, azonosság, különbözőség)

Csoportosítás, halmazalkotás tárgyakkal, színezéssel, főfogalom keresése

Apró tárgyak válogatása, rendrakás, főfogalom alá sorolás

Föld, víz levegő játék

Szókapcsolatok gyűjtése

4.8.3. Általánosítás

Gyűjtőfogalmak szerinti rendezés

Gyűjtőfogalomhoz alárendelt fogalom keresése: dobókockára gyűjtőfogalmat jelentő képek ragasztása, gurítás, fogalomkeresés

Analógiák létrehozása

4.8.4. Összehasonlítás

Mi a különbség? Mi az egyforma?

Ellentétpárok

Szabály felismerési játékok: kakukktojás, barchoba

Dominó: kép, szám, betű, kép-szó, római számok, szorzó stb.

4.8.5. Lényegkiemelés

Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma

Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása

Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása

4.8.6. Ok-okozati összefüggés

Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok

Megkezdett mondat folytatása, befejezése

Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása

4.8.7. Aritmetikai gondolkodás

Ugyanannyi, több, kevesebb fogalmának érzékeltetése változó helyzetekben

Mennyiségek, képek, számok, kockák stb. sorba rendezése

Variációs lehetőségek a soralkotásban

Számkép –mennyiség - számnév egyeztetése

Számlálás növekvő-csökkenő sorokban

Viszonyfogalmak, összehasonlítások, mérések: nagyobb, több, rövidebb stb.

Több érzékszerv bevonásával mennyiségek  számlálása, egyeztetése pl. lépegetés, ugrálás, koppantás, mozgás stb.

4.8.8. Dupla, dupla, ez, az

Páros játék. A gyerekek egymással szembefordulva tapsolnak úgy, hogy először összeütik kétszer az ökölbe hajlított ujjaikat, és azt mondják: dupladupla, azután a tenyerüket egyszer, és azt mondják: ez; majd a tenyerüket kifordítva, és azt mondják: az. Ezt sokszor és egyre gyorsabban megismételtetve játsszuk.

4.8.9. Trópusi eső

Add tovább a meghatározott mozdulatot!

A diákok körbe állnak. A játékvezető elkezdi a mozdulatot, a tőle jobbra álló ezt átveszi, és így egymás után, sorban mindenki átveszi a mozdulatot a szomszédjától. Egészen addig folyamatosan ugyanazt a mozdulatot végzi mindenki, amíg egy újabb mozdulat nem ér hozzá, akkor ez az újabb mozdulat lesz folyamatos tevékenység. Mi változott meg? A gyerekek egymással szemben, két sorban állnak fel. Jól megfigyelik egymást, ezután az egyik sor kis időre (a tanító jelzésére) hátat fordít. Ez alatt a másik sorban lévő gyerekek egy apró dolgot megváltoztatnak magukon. Visszaforduláskor meg kell nevezni pontosan, mi változott meg. Azután cserélnek.

4.8.10.Elefánt és pálmafa

Cél: lehetőséget teremteni az összehangolt munkára. (Minden korcsoportnak ajánljuk.) A résztvevők körbeállnak, egy pedig közülük beáll a kör közepébe. A kör közepén álló rámutat a körben állók egyikére, és azt mondja, hogy „elefánt”, vagy azt, hogy „pálmafa". A kiválasztott személynek erre úgy kell reagálnia, hogy a tőle jobbra és balra levő személyekkel megformázza a kívánt tárgyat, illetve állatot. Az elefántot például a következőképpen lehet megformálni: a középen álló személy két kezét egymás mellé teszi és előrenyújtja, amivel az elefánt ormányát kapnánk meg, míg a mellette állók külső karjukat felemelik úgy, hogy kezükkel a fejüket érintik, amivel az elefánt füleit jelzik. Pálmafa esetén a középen álló személy egyenesen áll és kezeit a magasba emeli; a mellette állók külső karjukat félkörívesen meghajlítva felemelik – ezek lehetnének az ágak. A játék különböző csoporttagok kiválasztásával folytatódik, lehetőleg minél rövidebb idő alatt. A hármasnak azonnal meg kell formálnia az elefántot vagy a pálmafát méghozzá mindannyiuk részvételével.

4.8.11. Kakukktojás kereső

Fejlesztendő terület: figyelem, megértés, logikus gondolkodás

Játékmenete: A tanulóknak meg kell állapítani, hogy melyik kép, illetve szó nem illik a sorba! Válaszaikat minden esetben indokolják meg!

Feladat továbbfejlesztése: Interaktív táblára is el lehet készíteni a feladatot. A képeket és a szavakat a megfelelő helyre lehet húzni vagy összekötni.

Játék a képekkel:

villa - levél - kés - kanál - merőkanál

9. kép (A képek forrása: Windows Office képgyűjtemény)

szamóca - körte - saláta - banán narancs


10. kép (A képek forrása: Windows Office képgyűjtemény)

kocka - kör - négyzet - téglalap - háromszög


11. kép (saját szerkesztés)

Játék a szavakkal:

Győr - Békéscsaba - Szeged - Nyíregyháza - Makó

mosolygós - kedves - türelmes - bátor - könyv

ír - olvas - számol - kutya - úszik

Összeadás - eredmény - kivonás - szorzás - osztás

4.8.11. Vadásszuk a szavakat!

Fejlesztő terület: figyelem, gondolkodási műveletek

Játékmenete: A táblázat betűiből értelmes szavakat kell találniuk a tanulóknak.

e r g a h t p é á d
d a l m a l c v a f
c i t r o m á l n a
r d g h r k ö r t e
a f r e d v c u t r
b a n á n r t z s u
i j f ü g e a p ő r
d k a l á t a z u a
m e g g y z e p e r
a r n í m i o t ó ü
ű u n m a b l é r v
i s z e d e r p ó m
j ú b c s a t e ö m
k e h á f a f é i c

Megoldások: alma, citrom, málna, körte, banán, füge, meggy, eper, szeder

Feladat továbbfejlesztése:

A táblázatot el lehet interaktív táblára készíteni: húzza a tanuló egymás mellé a betűket, úgy alkosson értelmes szavakat.

4.8.12. Kívánságkosár

Fejlesztendő terület: gondolkodás, önismeret, kommunikáció, önbizalom

Játékmenete: A tanulók körben ülnek és mindenki leír 3 pozitív tulajdonságot, amivel szeretne rendelkezni és 3 negatív tulajdonságot, ami jellemző rá, de szeretné ezt pozitív irányba változtatni. Az osztály tagjai jó tanácsokat fogalmaznak meg a tekintetben, hogyan tudná segíteni a közösség társuk kívánságainak teljesülését.

4.8.13. Fejtsd meg!

Fejlesztendő terület: gondolkodás

Játék leírása: A gyerekeknek meg kell fejteniük a különböző jelekkel leírt szavakat.

Lehet papíron vagy számítógépen is elkészíteni. Amennyiben papíron adjuk oda a feladatot, akkor a jeleket kódolni kell, számítógép esetén használhatjuk titkosírása például a wingdings betűtípust.

Számítógép esetén a tanulóknak meg kell keresniük a kódot, a megfelelő betűtípust, majd alkalmazni a szavakra.

Kód a wingdings betűtípus:

Feladat számítógépre: A következő jelek milyen szavakat jelentenek? Keresd meg azt a betűtípust, amellyel meg tudod fejteni!

Szavak:

fd

Megfejtés:

alma alma
ajtó ajtó
kutya kutya
egér egér
macska macska

Papír alapú feladatnál: megadjuk a kódot az egész ABC-re, és a tanulónak ez alapján kell megfejtenie a megadott szavakat vagy jeleket.

a asdfsdfsd
á
b
c
cs
d
dz
dzs
e
é
f
g
gy
h
i
í
j
k
l
ly
m
n
ny
o
ó
ö
ő
p
q
r
s
sz
t
ty
u
ú
ü
ű
v
w
x
y
z
zs

k

4.8.14. Folytasd a sorozatot!

Fejlesztendő terület: logikus, algoritmikus, problémamegoldó gondolkodás

Feladat leírása:

A tanuló folytassa a megadott sorozatot a következő két elemmel. A sorozat lehet ábra, figura, szám. A feladat papírra és interaktív táblára egyaránt elkészíthető.

1    3    5    7    __      __

2    5    7    11  __      __


12. kép (saját szerkesztés)

4.8.15. Mi a megoldás?

Fejlesztendő terület: logikus, algoritmikus, problémamegoldó gondolkodás

Az interneten nagyon sok logikai játék található:

- http://logikaifeladatok.hu

- http://logikai.jatek-online.hu/

- http://www.startlapjatekok.hu/kategoriak/logikai/

- http://logikai-jatekok.b11.hu/

- http://logikaijatekok.eu/

 

A következő feladatok a http://logikaifeladatok.hu weboldalon megtalálhatóak:

Kösd össze, ha tudod!

Feladat leírása: Rajzold le az alábbi ábrát egy papírra, majd próbáld meg összekötni A-t A-val, B-t B-vel, C-t C-vel három folytonos vonallal úgy, hogy a vonalak ne keresztezzék egymást, és ne menjenek le a papírról!


16. kép

Megoldás:

17. kép

4.8.16. Kannibálok és szerzetesek

Feladat leírása:

Át kell szállítani a folyón épségben a kannibálokat és a szerzeteseket. A csónakban egyszerre csak ketten férnek be. Ha valamelyik parton többségbe kerülnek a kannibálok, akkor megeszik a szerzeteseket.

Az alábbi linken flash játékként kereshető meg a megoldás: http://logikaifeladatok.hu/jatekok/kannibal.html


18. kép

4.8.17. Csigavonal

Feladat leírása: Helyezz át a csigavonalból négy szál gyufát úgy, hogy a másik irányba csavarodjon!

Az alábbi linken is megtalálható a feladat: http://logikaifeladatok.hu/gyufas.html

Melyet interaktív táblán, papíron vagy igazi gyufaszálakkal is lehet játszani.


19. kép

Megoldás:


20. kép

4.8.18. Ellenőrző feladatok

Három, tetszőleges feladatot készíttessen el gyerekekkel, és írja le a tapasztalataidat!

Készítsen kakukktojás kereső feladatot interaktív táblára!