Skip navigation

8. fejezet: Záró teszt és feladatok

1. Sorolja fel a megismerő tevékenységeket!

2. Sorolja fel az érzékleti modalitásokat!

3. Nevezze meg a figyelem funkcióit!

4. Mutassa be röviden a szándékos figyelmet!

5. Melyik figyelemfajta meghatározását írtuk le?

A figyelemnek az a fajtája, amely hosszú ideig fennálló nagymértékű mentális erőfeszítést igényel.

6. Mi az emlékezet feladata?

7. Mi jellemzi a rövidtávú emlékezetet?

8. Hogyan nevezi Piaget a 7-11 életkor szakaszt?

9. Hogyan vélekedtek a behaviorista elmélet képviselői a gondolkodásról?

10. Írja le, hogy a gondolkodás az ember számára mit tesz lehetővé?

11. Mit jelent az absztrakció?

12. Mit jelent az alkotó képzelet?

13. Mi jellemzi a kisiskolás gyermek fantáziáját?

Feleletválasztós teszt

Kérdés

14. Mikor lesz képes a gyermek a múlt, a jelen, a jövő megkülönböztetésére?

Válaszok

Óvodáskor elején, amikor kialakul a ma fogalma.

A fogalmi gondolkodás megjelenésével

A logikus gondolkodás és a kreativitás együttes alkalmazásával.

Visszajelzés

Kérdés

15. Mit nevezünk figyelemnek?

Válaszok

A figyelem az emberi tapasztalásban kiemelt szerepet tölt be, mert a képzelettársítás folyamatát segíti elő.

A figyelem az emberi tapasztalásban kiemelt szerepet tölt be, mert ez az a képesség, mellyel bizonyos információk részleteit kiemelésre kerülnek, és ezzel egy időben más információk figyelmen kívül maradnak.

A figyelem az emlékezet egyik fajtája, mely során az ingerek a külső környezetből, a tudatos cselekvés során kerülnek észlelés útján a memóriába.

Visszajelzés

Kérdés

16. Mi a különbség a rövid távú és a hosszú távú emlékezet között?

Válaszok

A rövid távú emlékezet már óvodás korban képes 8-10 egység befogadására, a hosszú távú pedig 10-12 egység befogadására képes.

A rövid távú emlékezet néhány másodpercig, kis mennyiségű információ tárolására képes, a hosszú távú emlékezet lehetővé teszi a nagyobb mennyiségű információk hosszú időn keresztüli tárolását, melynek nincs kapacitási korlátja.

A rövid távú emlékezet napokig képes, különböző mennyiségű információ tárolására képes, a hosszú távú emlékezet lehetővé teszi az információk hosszú időn keresztüli tárolását, melynek nincs kapacitási korlátja.

Visszajelzés

Kérdés

17. Melyek a gondolkodás műveletei?

Válaszok

Analízis, szintézis, absztrakció, következtetés, logika

Analízis, szintézis, absztrakció, összehasonlítás, relációk felfogása, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, analógia, rendezés

Analízis, szintézis, általánosítás, konkretizálás, analógia, logika

Visszajelzés

Kérdés

18. Melyek a kreativitás összetevői?

Válaszok

flexibilitás, szenzitivitás, redefiniálás, alkotás, produktivitás, változatosság, újszerűség

origanilitás, fluencia, flexibilitás, ellaboráció, redefiniálás, szenzitivitás

flexibilitás, szenzitivitás, redefiniálás, alkotás, origanilitás

Visszajelzés

Ellenőrző feladatok

Próbáljon ki minden képességterületre egy-egy fejlesztő játékot egy tanulócsoporttal!

A feladatokat játékosan, papíralapon és interaktív táblával is próbálja ki és hasonlítsa össze a gyerekek motivációját!

Nézze meg az alábbi videót, majd elemezze képességfejlesztés szempontjából!

https://www.youtube.com/watch?v=cdtMxvhhPLM (logikus gondolkodás)