Skip navigation

5.4. Képzelet és kreativitás fejlesztésével kapcsolatos feladatok/játékok

5.4.1. Közös mese

Cél: Egymásra figyelés, egyéni befolyásolás, fantázia, bensőséges hangulat, csoportmunka. Ráhangoló dallal alapozzuk meg a bensőséges hangulatot: „Csiribiri, csiribiri zabszalma…” Először szöveggel, majd egyre lassabban és halkabban, végén dúdolva, elhalkulva. Játék: A csoport vezetője elkezd egy történetet, és akinek egy kis plüss figurát dob, annak kell pár mondatban folytatnia azt. A történet bárhol befejezhető.

5.4.2. Hajóúton vagyunk

Leírás: A csoport azt játssza, hogy hajóútra megy. Közös megbeszélés alapján kinevezik a parancsnokot, a helyettesét, a matrózokat. A játékot dramatizálhatják, vihar, hajótörés vagy egyéb esemény történhet. Szabadon játszhatják el a történetet, érzéseiket kifejezve. Élmény: oldott légkörben átélik a gyerekek a lehetséges veszélyhelyzete, megoldó képességük fejlődhet. A játékot elemzés kövesse, ahol a gyerekek megfogalmazhatják érzéseiket, megindokolhatják döntéseiket.

5.4.3. Álomhajó

Fejlesztendő terület: kreativitás, képzelet, együttműködés képességének a fejlesztése, kompromisszumkészség fejlesztése, szociális kompetencia

Játékmenete: 6-8 fős csoportokat alkotnak a gyerekek. Minden csoport kap egy csomagolópapírt és rajzeszközöket (színes ceruzák, zsírkréta, filctollak). A csoport egy képzeletbeli hajóútra készül, meg kell rajzolniuk a hajójukat, s minden gyermeknek egy szerepet kell választania a hajón. (nehézséget jelent a szerepek elosztása). Majd a csoportnak együtt kell egy rövid történet keretében bemutatni a készített rajzot.

A csoport kreativitásától függ a történet és a bemutatás (lehet énekkel, verssel, paródiával színesebbé tenni a bemutatást).

5.4.4. Reklámszöveg írók kerestetik

Fejlesztendő terület: kreativitás, képzelet, kommunikációs készség, együttműködés, szociális kompetencia

Játékmenete: 6-8 fős csoportokat alkotnak a gyerekek, feladatuk az lesz, hogy adjanak fel hirdetést egy a pedagógus által választott tárgyra vonatkozóan.  A hirdetés legyen minél kreatívabb, humorosabb és feleljen meg egy hirdetés elvárásainak.  Rendelkezésre álló idő 10-15 perc. Majd olvassák fel a tanulók a hirdetés szövegét.

Feladat továbbfejlesztése:

A hirdetést számítógépen is meg lehet írni, illetve képekkel, illusztrációkkal színesíteni.

5.4.5. Ki vagyok én?

Fejlesztendő terület: képzelet, kreativitás, együttműködés

Játékmenete: A tanulók 6-8 fős csoportokat alkotnak, minden csoport kitalál egy tárgyat, amit meg kell jeleníteniük. Például cserepes virág, kerékpár, stb. A többi csoportnak ki kell találni, hogy mit jelenítenek meg.

5.4.6. „Négykezes”

Fejlesztendő terület: kreativitás, képzelet, együttműködés, türelem, tolerancia.

Nonverbális kommunikációs eszközök használata.

Játékmenete: A gyerekek párokat alkotnak, minden pár egy közös rajzot fog készíteni, úgy hogy közben nem kommunikálhat egymással. A lapon egy udvar részlete legyen megrajzolva. Legyen a rajzon egy tyúk, egy cica, egy ház és egy bokor vagy fa. A tanító a rajzolás megkezdése előtt egy ráhangoló történettel készíti elő a rajzolást. A ceruzát a gyerekek együtt fogják meg és a tanító utasítására kezdik el a közös rajzolást. A gyakorlat végén minden pár mondja el, hogy hogyan érezte magát a rajzolás közben, ki volt az irányító, hogyan értették meg egymást?

5.4.7. Keresztelő

Fejlesztendő terület: képzelet, kreativitás, önismeret, kommunikáció

Játékmenete: A tanulóknak az a feladatuk, hogy válasszanak olyan keresztnevet, ami szerintük illik hozzájuk. Természetesen, ha a valódi keresztnevét tartja meg azt is megteheti, de mindkét esetben indokolnia kell a keresztnevet.

Például:

Én Timi vagyok, de szerintem inkább a Lili illik hozzám. Úgy gondolom, hogy a Timi egy magányos, visszahúzódó, csendes lányhoz illik, én egy vidám, kíváncsi, örökmozgó lány vagyok.

A pedagógus kérdezze meg az osztály tagjait, mi a véleményük az elhangzottakról

5.4.8. Meséld el a történetet!

Fejlesztendő terület: kreativitás, képzelet, gondolkodás, kommunikáció

Feladat: A tanulók alkossanak 3 csoportot az osztályban, az alapján, hogy melyik szó tetszik nekik: sárkány, űrhajó, medve.

A csoportalkotás után írjanak rövid történetet a választott szóval, majd rajzolják le ceruzával vagy számítógépes rajzprogrammal a kitalált szereplőket, helyszíneket. Utána a csoportok mutassák be a történetüket és alkotásaikat.

5.4.9. Milyen híresség vagyok?

Fejlesztendő terület: kreativitás, képzelet, gondolkodás, kommunikáció

Feladat: Minden tanuló egy papírlapra írja le egy híres ember nevét (pl. tudós, író, költő, zenész, színész stb.). A pedagógus minden tanuló hátára rátűz egy véletlenszerűen kiválasztott nevet, a diákoknak egymástól kérdezve kell rájönniük ki is ő.

Például:

Híres ember: Mátyás király

Feltehető kérdés:

Ma is élek?

Zenész voltam?

Férfi vagyok?

Sok jó tulajdonságom volt?

Szerettek az emberek?

Gazdag voltam?

Uralkodtam?

5.4.10. Activity

Fejlesztendő terület: kreativitás, gondolkodás, figyelem, emlékezet, koncentráció

Feladat: A tanulók csoportokat alkotnak (max. 6 fő). Minden csoport 3-3 közmondást vagy szólást vagy filmcímet vagy tananyaghoz kapcsolódó mondatot ír. Majd egyet lerajzolnak, egyet körülírnak és egyet elmutogatnak a többi csoportnak, akiknek ki kell találniuk a feladványokat.

Például:

- Rajz:

Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.

- Mutogatás:

Mátyás király és az igazmondó juhász

- Körülírás:

Részekre osztás

5.4.11. Mi jut eszedbe?

Fejlesztendő terület: kreativitás, képzelet, figyelem, emlékezet, gondolkodás

Feladat: A pedagógus mutat egy képet. A tanulók 1 percig figyelmesen nézik, majd a pedagógus a képre vonatkozó kérdéseket tesz fel.

21. kép (Forrás: http://egyuttazevmindenunnepenklub.network.hu/kepek/karacsony/tigris_es_micimacko_karacsonya)

Kérdések:

- Kik láthatók a képen?

- Hány fenyőfa látható a domb mögött?

- Melyik kezében van Tigrisnek a csillag?

- Hány ajándék van a karácsonyfa alatt?

- Melyik lábán ugrándozik Tigris?

- Mit fog a kezében Micimackó?

- Hány gömb van a karácsonyfán?

- Hány mézeskalács emberke díszíti a fát?

5.4.12. Ellenőrző feladatok

Három, tetszőleges feladatot készítessen el gyerekekkel, és írja le a tapasztalataidat!

Készítsen „Reklámszöveg írók kerestetik” feladatot számítógép segítségével!