Skip navigation

7.1. A tanulók képességeit megismerő kérdőívek és tesztek

A tanulók megismerését segítő kérdőívek és tesztek közül, melyeket a pedagógusok is alkalmazhatnak (megtalálhatóak: Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek, a tanulók megismeréséhez, Pedellus Tankönyvkiadó Kft, Debrecen. A kérdőívek, tesztek elsősorban 10-18 évesek vizsgálatára alkalmasak) javasoljuk:

- Tanulási erősségek (intellektuális képességek) (Tóth, 2004: 7-10.o): Ennek a tesztnek az elvi alapja Howard Gardnernek a többszörös intelligenciára vonatkozó felfogása. Hét féle intelligenciát különít el: nyelvi, logikai-matematikai, testi-mozgási, téri, interperszonális, intraperszonális, zenei.

- Tanulási stílus kérdőív (Tóth, 2004: 60-62.o): Ez a módszer a tanulók tanulási stílusának megismeréséhez ad segítséget. Hét féle stílust különböztet meg: auditív, vizuális, mozgásos, társas, csendes, impulzív, mechanikus.

- Iskolai motiváció kérdőív (Tóth, 2004: 63-66.o): A tanulókat három dimenzióban (követő, érdeklődő, teljesítő) és dimenzióként három-három motívumcsoportban kiegészítve a presszióérzéssel vizsgálja. A kérdőívet csoportosan és egyénileg is ki lehet tölteni.

- Tanulási orientáció kérdőív (Tóth, 2004: 67-71.o): Három stílus (mélyrehatoló, reprodukáló, szervezett), azon belül három-három összetevőre bontva vizsgálja a tanulási orientációt kiegészítve egy „kiegészítő/instrumentális” kategóriával.