Skip navigation

Szakirodalom

Alan Baddeley, M.W. Eysenck, M.C. Anderson (2010): Emlékezet. Akadémia Kiadó. Budapest.

Atkinson, R.C., Hilgard,E.R., Smith,E.E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson,B.L., & Loftus,G.R. (2005): Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó.

Balogh Éva (2005): Fejlődéslélektan. Animula Kiadó. Budapest.

Balogh László: Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások.
http://mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0022/balogh_pedpszich0022.html (2014.10.22.)

Balogh László (1993): Tanulási stratégiák és stílusok. A fejlesztés pszichológia alapjai. KLTE Kiadói Bizottsága. Debrecen.

Fazekasné dr. Fenyvesi Margit (2013) Orientációs képességek fejlesztésének módszertana, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2009-0007_orientacios_kepessegek_fejl_modszertana/TANANYAG/04_1_3.html (2014.11.15.)

G.Clauss-Dr. H.Hiebsch (1967): Gyermekpszichológia.  Akadémiai Kiadó, Budapest 1967

Geréb György (1981): Pszichológia Tankönyvkiadó Budapest

J.P.Guilford-Hoepfner R.1971: The Analysis of intelligence. McGraw- Hill. New York

Képességfejlesztés Digitális anyaggal- Szerkesztette Ildikó Psenaková és Mező Ferenc 2010

Martonné Tamás Márta  2002. Fejlesztőpedagógia. ELTE Eötvös Kiadó kft. Budapest.

N. Kollár Katalin, Szabó Éva 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest.

Nagy Jenőné 2012, Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata, ONME Egyesület, Szolnok 32.o

Nicky,Hayes (1996): Pszichológia. Akadémia Kiadó. Budapest.

Piaget, J. (1969): The Mechanisms of Perception. London: Routledge.

Positive Effects of Internet Usage on Child Development
http://www.verdick.org/child-development-and-the-internet/child-dev-pos (2014.11.26)

Réthy Endréné 2002. A speciális szükségletű gyerekek nevelése, oktatása Európában
http://www.magyarpedagogia.hu/document/endrene_rethy-the_education_of_children_with_special_needs_in_the_eu.pdf (2014.10.19.)

Séra László 2001. Általános pszichológia. Comenius Bt. Pomáz.

Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek, A tanulók megismeréséhez, Pedellus Tankönyvkiadó Kft, Debrecen

Vajda Zsuzsanna:A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó 1999

Verheyen, Johan: Tanulj szórakozva-Képességfejlesztő feladatok, Alexandra Kiadó Pécs 2006

What Effect Does Using the Internet Have on Children and Teenagers?
http://voices.yahoo.com/what-effect-does-using-internet-children- 1385881.html (2014.08.11)

Okoskaland:
A http://www.okoskaland.com/ajandek-neked/kepessegfejlesztes/ (2015. 04.12.)

Játékgyűjtemény tanároknak:
http://ujalma.hu/wp-content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf (2015. 04.12)

 

Internetes hivatkozások jegyzéke

(1) Magyar Virtuális Enciklopédia (2004)
http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/pszich_kog/figyelem.htm (2014.10.20.)

(2) A figyelem fogalma.
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_figyelem_fogalma.html (2014.10.20.)

(3) A figyelem fajtái.
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_figyelem_fajti.html (2014.10.13.)

(4) A gondolkodás fogalma.
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_gondolkods_fogalma.html (2014.10.20.)

(5) A problémamegoldó gondolkodást befolyásoló tényezők.

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/a_problmamegold_gondolkodst_befolysol_tnyezk.html  (2014.10.23.)

(6) https://www.youtube.com/watch?v=pRsrIpUOeUQ (kooperatív tanulás)

(7) https://www.youtube.com/watch?v=cdtMxvhhPLM (logikus gondolkodás)